Beranda > Berita
2015 REYOUNG-TAIWAN WONDERLAND
2015-05-14

           福尔摩沙(美丽之岛)是16世纪葡萄牙人看到这片美丽的岛屿所发出的赞叹声,初到,会为了
           看到这一片美丽的土地、丰富的人文生活、多元化的文艺气息而感到惊艳!

           此次,Re Young东南亚绩优经销商来到了花东海岸和纵谷,感受原住民的热情,并看到东台湾
          最纯净的自然气息,更品尝了台湾道地 的美食,不仅提升了伙伴间凝聚的向心力,也更提升了
          团队的士气!
台湾~美丽的福尔摩沙等着你来探险 !